Hvilke resultater kan man stole på ved brukertesting?

Tord Selmer-Nedrelid (twitter: @nedrelid) i Edda Media twitret: “Vi har gjort en eyetracktest av fire av Edda nettaviser. Her er noen resultater: http://sandkasse.eddamedia.no/2011/12/15/slik-leses-edda-medias-nettaviser/ #eddamedia @eddasandkasse”. Testen ble gjort på 8 brukere som deltok i en brukertest med eyetracking. Utvalget var mellom 20 og 60 som også var jevnlige lesere av Eddas aviser i distriktene. Hovedkonklusjonen synes å være:

Undersøkelsen viser blant annet at så godt som hele artikkelteksten leses og at folk scroller og leser langt nedover frontene.

(NB! les også “Korreksjon” i bunnen av dette innlegget)

Jeg synes det er flott at Edda Media publiserer resultatene fra sin brukertest på sin blogg, det er en praksis flere gjerne kunne ha fulgt. Da får man anledning til å diskutere hverandres erfaringer med ulike problemstillinger og bringe oss ett skritt videre. Jeg har ikke store problemer med å akseptere konklusjonene basert på erfaringer av å ha sett brukere lese nyheter på nett i andre brukertester.

MEN:

Jeg har et stort problem med at dette er konklusjoner fra en enkelt eyetrackingtest på 8 personer.

Derfor har jeg lyst til å bruke denne testen som grunnlag for å diskutere hva man kan lære av brukertesting (med eyetracking) kontra andre former for testing. Ok, la oss ta resultatene etter tur:

 • Når folk kommer inn på  fronten er typisk adferd at de scroller langt nedover siden for å få et overblikk før de scroller opp igjen og velger saker de vil klikke på.
 • Inne i artikkelen leser folk langt nedover i teksten.

Dette er konklusjoner om folk flest (litt usikker her fordi @nedrelid skriver at han endrer “testbrukere” til “folk” – noe som kan forklare forvirringen), men hvis det er en generalisering om folk flest og hvordan de bruker en avis, så er det ikke gyldige/riktige konklusjoner. Grunnen til dette er at man har et utvalg på 8 personer og prøver å gjøre en antakelse om generell adferd basert på dette. Dette blir som å stille seg opp i et lyskryss, telle fargen på de 8 første bilene som passerer og konkludere med at de aller fleste bilene folk kjører er hvite, med røde biler på en andreplass. Det er en riktig observasjon, men det er en grov aggregeringsfeil. Man må ha et større statistisk grunnlag for å kunne si noe gyldig om en slik generell adferd. Dette kan også være et resultat av at når testbrukere er i lab, så gjør de visse ting litt mer nøye enn om de hadde gjort det hjemme.

Korrekt metode: her trenger man kvantitet og antakelig er det bare trafikkdata som vil gi definitivt svar medmindre man skal ta et stort antall eyetracking tester. Webanalyse er mitt tips.

Vi går videre til neste funn:

 • Folk klagde på til dels for store bilder og titler på fronten.

OK. Testbrukerne klagde over store bilder og titler. Igjen er dette ikke gyldig for folk flest. Det er 8 personers mening om noe generelt som man trenger langt flere synspunkter på for å kunne konkludere riktig på. Det er en gyldig observasjon, men ikke noe man kan si at folk flest mener. Jeg er også usikker på om man klarer å teste dette på annen måte enn å se på en A/B test hvor man varierer størrelsen på bilder og ser om det har noen effekt på brukerne. En spørreundersøkelse selv med mange respondenter vil gi et resultat man ikke kan stole på og fordi dette er en designbeslutning som ikke egentlig bør tas basert på om folk liker det eller ikke.

Korrekt metode: AB-testing med webanalyseverktøy.

De to neste funnene er støttet av en annen (stor) undersøkelse:

 • Mellomtitler er viktige blikkfang (Som påvist i andre eyetrackundersøkelser, f.eks Poynters )
 • Ansikter er blikkfang i bilder (Også påvist i Poynters undersøkelse)

Dette er litt anderledes fordi her finner man resultater som stemmer overens med en annen (større) test. Poynters test ser ut til å være basert på et statistisk tallmateriale som er litt mer holdbart:  “We used eyetracking equipment to give us a precise account of how 582 people in four U.S. cities viewed their hometown newspapers and Web sites” (http://www.poynter.org/extra/Eyetrack/). Selv om undersøkelsen er fra 2007, og sannsynligvis brukte noe dårligere teknologi enn vi har i dag, så har jeg ingen grunn til å tvile på disse resultatene. Det at folk fokuserer på ansikter i bilder er også påvist i mange andre tester.

Korrekt metode: Poynter har gjort det riktig, men en slik test koster masse og antakelig er resultatet ikke til så veldig stor hjelp (?).

De to neste funnene er litt underlige, men dette er:

 • Bilder i hele tekstbredden er ikke et hinder for lesning når folk er interessert.
 • Ikke overraskende indikerer testen at godt skrevne saker om engasjerende emner leses mer enn tyngre tekster om mer abstrakte emner.

Ok, jeg får ta artikkelforfatterens ord på det. Det er to påstander som vanskelig lar seg teste, men som virker rimelig.

Korrekt metode: tja, ikke sikker på hva jeg skal med disse resultatene, men vil jeg vite mer om folks interesser mht. temaer er igjen trafikkdata veldig nyttig. Spørreundersøkelse kan gi ny kunnskap dersom man lanserer nye emner.

De neste to funnene er gjengangere i brukertesting:

 • Siden det er et tomrom nedenfor brødteksten får ikke leseren med seg elementene lengre ned
 • Elementer i høyrespalten, som faktabokser, får liten oppmerksomhet, i det minste når de står helt alene.

Dette er to resultater som forsåvidt stemmer overens med andre brukertester. Vi vet at brukerne scanner midtkolonner/innhold først og deretter ser på høyre- og venstrespalter – litt avhengig av layout og nettjenestens hensikt – men i en 3 kolonnestruktur (og særlig innholdsnettsteder) er dette noe vi ser gang på gang i brukertester. Det er også vanlig at når noe avsluttes med mye whitespace under, så tror mange av brukerne at det slutter der og gå videre. Denne situasjonen ligner på det som skjer når brukerne ikke scroller under “folden” fordi det er tomrom akkurat rett over og brukeren ser ikke at teksten fortsetter. (Nei, vi gidder ikke å diskutere “foldens” relevans i dagens responsive design ;)).

Korrekt metode: brukertesting vil gi disse svarene, koblet med støtte i usabilitylitteraturen forøvrig er dette ok. Strengt tatt trenger vi mer informasjon om faktabokser i høyrespalten, men jeg kjøper konklusjonen.

OK, for å oppsummere raskt og gi noen generelle råd om brukertesting- og metoder.

Konklusjon: hva kan man stole på?

Dersom man har en situasjon hvor man er ute etter folks subjektive mening om noe så er det viktig å bruke kvantitative teknikker. For visse problemstillinger som går på smak og holdninger så kan man bruke spørreundersøkelser, for andre problemstillinger som går på hva folk foretrekker bør man  bruke  for eksempel en AB-test med webanalyse (google analytics etc.) for å se hvilke valg brukerne tar når de har likeverdige valg.

Dersom man har en situasjon hvor man skal undersøke om noen klarer å gjennomføre en oppgave – f.eks. finne en konkret artikkel i en nettavis eller handle et produkt i en nettbutikk – da fungerer brukertest med eyetracking veldig bra. Det er imidlertid ikke slik at man kan konkludere på hva man ser er gyldig for alle som bruker nettstedet. Ser vi en person som snubler i utsjekksprosessen på en nettbutikk så er logikken slik: Vi ser hva han gjør, hvor han får problemer… er hans handlinger slik at vi antar at dette kommer til å skje for flere brukere? Selv om vi ikke vet omfanget av problemet er det sannsynlig at om vi gjør endringer, vil dette komme flere tilgode eller er dette et resultat av hvordan han havnet i situasjonen og at vi kan avskrive det som et enkelttilfelle? Dette er en vurdering man må gjøre, man kan ikke si det med 100% sannsynlighet at det er riktig. Vi må bruke vår kunnskap om design og brukeradferd for å gjøre en kvalifisert gjetning om at dette er et vesentlig funn. Det blir som å observere 8 personer som går inn en dør med høy dørstokk. 1 av personene snubler, mens 7 passerer uten problemer. Vi spør oss om det er sannsynlig om flere vil snuble og om det koster oss mye å senke dørstokken for å gjøre inngangen lettere. Svaret er basert på erfaring, kunnskap om alternative løsninger og en vurdering av alternativene.

Adferd analyseres anderledes enn subjektive meninger og krever andre metoder. Når du gjør analyser må du vite hva du tester og bruke riktig testmetode til å komme frem til et gyldig svar.

Korreksjon

Jeg hadde en twitterdialog med @nedrelid på twitter og han innrømmer at han vet gyldigheten av testen og at han presisert dette i artiklen (han skriver) : “(I folkelighetens navn generaliserer vi i resten av teksten og skriver folk når vi mener testpersonene.)”. Vi var også enige om at skaden er nok ikke stor og at Edda Media bruker resultatene deretter. Men jeg synes dette var en fin anledning til å ta opp testmetoder og gyldighet OG jeg synes ikke at han burde ha endret “testpersonene” til “folk” ;)

Jeg oppfordrer også alle til å publisere resultater fra slike analyser slik at vi kan lære av hverandre!

Continued debate about the “Task Performance Indicator”

Continued debate from: http://www.iallenkelhet.no/slik-maler-du-effekten-av-nettstedet-ditt/

@Gerry McGovern and @Bjørn: I have to say that even though a webguru like McGovern uses this method and argues quite well about its advantages, I don’t trust the results and the TPI number will be… well… useless?

You both say that the “optimal time” for the task is the most difficult part of the equation. The way you calculate this number is a “black box” of mystery as @bjørn said earlier – you use the customer, the fastest participant, your own expertise…. “We take a number of issues into account” (McGovern). I’m sorry but this doesn’t seem like something that would lead to a credible result. If you are using your expertise to decide optimal time, then you apply qualitiative factor into the quantitative method that makes it actually less trustworthy as an indicator.

This week I did a usability test with only 1 task – It’s basically 4 screens to fill out if you do it right. The fastest participant used less than 6 minutes and did it without any trouble. The slowest participant did it in 23 minutes. I wouldn’t try to make any conclusions about time on task from these results (median = 882 seconds | average time = 877 sec):

Average time on task for usability test with 6 users

The result you get from the test is largely depended upon the successrate. If the successrate is low, then the TPI will be low.

Successrate is a number I have dropped from my usability analysis alltogther. Why? Because its a number depended on a large number of factors and even though 10 of 10 actually completes a task, that says next to nothing about how easy it was, or how many in the “real” world that would manage to complete the task, or how good the website really is.

Usability testing is a qualitative analysis and its wrong trying to mask it as something quantitative by introducing this magic number called TPI.

With 15-20 users you will be able to see a (strong) recurring pattern, no doubt about that, but its a long way from seeing a pattern and to grade someones website from 0-100 and calling it Task Performance Indicator slapping the grade on the report and force the client to improve the website so the number goes up!

*EDIT* Gah, so @josmag is complaining about wrong use of errormargin – even though I posted my disclaimer 2 seconds after my main post :D Let’s fix the errormargin thingy and see where that leads me:

OLD POST:

(TPI for this website would be 1(360/882) = 0,40 = 40%. Ok and then apply the error margin for +/- 19% so I can trust that my  result is really somewhere  between 21% and 59%.

That means i get a TPI that either give me: “TPI under 30 er ganske dårlig. Du har et stort problem.” OR “TPI på 51-70 er bra. Fortsatt mulig å forbedre nettstedet ditt.”

Doh? Does it suck or not? Well, the number doesn’t give me any indication really, but from what I saw in the test I would say to ignore the TPI and just fix the obvious problems.)

NEW POST:

TPI for this website would be 1 (360/882) = 0,40 = 40% or 1 (360/714) to 1 (360/1050) which gives me a number between 50% and 34%. Not a great difference from my original post. You (@josmag) are also correct that the median will be more trustworthy if I have more users in my test – we don’t know if the number will go up or down – and if we get users that don’t complete the task I will have to adjust the successrate from 100% with 5% for each user failing the task (with 20 users).

I think that the money spent on testing 20 users would be better spent if you split it up in more than 1 usability test and use the money more wisely. And as @magnusrevang points out – use analytics to get the “magic numbers” for time on task and successrate.

/End NEW POST

Actually, knowing the competence from both Netlife Research and G. McGovern I would trust their (expert) judgement a lot more than the actual number they get out of their magic blackbox :)

Hvorfor er 5 brukere nok i en brukertest?

www.iallenkelhet.no er det en debatt om hvorvidt det er fornuftig å gjøre en måling av suksessrate og tid brukt på oppgaveløsning som en erstatning (?) til tradisjonell brukertesting. Bjørn Bergslien skriver om en metode for å beregne Task Performance Indicator (TPI). Videre hevder artikkelforfatteren at dette vil hjelpe deg til å måle effekten på nettstedet ditt og gi en score på skalaen:

 • TPI under 30 er ganske dårlig. Du har et stort problem.
 • TPI på 31-50 er greit nok. Men det er mye å ta tak i.
 • TPI på 51-70 er bra. Fortsatt mulig å forbedre nettstedet ditt.
 • TPI på over 70 er veldig bra. Men den burde vært 100, ikke sant?

Magnus Revang peker på at dette er faktorer som best avdekkes vha. webstatistikk. Jeg er enig med Magnus i dette og hevder videre at utvalget på 15-20 personer også er for lite til å kunne hevde at TPI tallene er gyldige. Eirik Havfer Rønjum spør meg da hvorfor 15 til 20 personer ikke er tilstrekkelig, mens 5 brukere er nok til å utføre en brukertest.

(Dere får korrigere meg om dere synes jeg refererer galt her :) ).

Dette var såpass interessant at jeg fikk lyst til å svare litt utfyllende her istedet, og jeg føler det blir litt for omfattende å svare på iallenkelhet.no fordi jeg begynner å bli litt offtopic i forhold til TPI saken ;)

@Eirik vel, brukertesting er en kvalitativ metode. Nei, man har ikke grunnlag til å mene noe om tidsbruk, frekvens eller uttalelser som subjektive meninger* eller annet som krever et visst antall brukere for å sies å være gyldig i en brukertest. Jeg skal ikke hevde at jeg aldri har brukt utsagn som “8 av 10 brukere klarte ikke å fullføre oppgaven”, men samtidig sier jeg aldri at 80% av brukerne dine vil ikke klare å gjøre dette. Det er en forskjell å snakke om observasjoner og å hevde noe generelt om noe.

Når man gjør brukertesting bør man ikke prøve å late som om man kan si noe kvantitativt om noe som helst så lenge utvalget er så lite som det som regler er.

Hvorfor er 5 brukere tilstrekkelig på brukertesting? Det er fordi det er ikke antall personer som gjør en handling / feil på nettstedet som teller, men heller tolkningen av handlingen om det er logisk at dette vil kunne gjelde for flere brukere og hvorvidt man da bør gjøre noe for å fikse det. Det er en kvalitativ vurdering av det man observerer som er gevinsten ved brukertesting.

EKSEMPEL
Nå nylig gjorde vi en brukertest av et nettsted som selger varer på nett. Nettstedet er norsk, men har kun engelsk språk. Vi hadde inne 8 brukere til test. Selv om mange av brukerne sa noe ala “dette nettstedet burde vært på norsk fordi jeg ikke er så flink med engelske ord innenfor [bransje]” og “JEG har ikke problemer med engelsk, men mange andre vil ha det” så vil ikke det i seg selv være tilstrekkelig til å hevde at man må oversette nettstedet… vi vil si at det var brukere som reagerte på det, men ikke at det er en direkte feil fordi alle brukerne som klagde på engelsk, hadde ikke problemer med å skjønne språket. MEN så gjør 1 av brukerne noe vesentlig: han stopper opp i det han skal kjøpe en vare og spør “får jeg toll på varene”? “Jeg er vant til at når jeg handler på utenlandske nettsteder så får jeg toll på varene, er dette egentlig et utenlandsk nettsted, sendes varene fra utlandet?”. (PS! Prisen sto i norske kroner (NOK) og det var et norsk flagg i hjørnet, men teksten var på engelsk).

Dette er 1 bruker – og det er alt vi trenger for å kunne trekke slutningen om at det vil være brukere der ute som har problemer med dette… så blir det en gjetning på hvor mye penger dette koster firmaet, men denne personen hadde en handlekurv på ca. 2000 kroner og ville sannsynligvis ha droppet kjøpet fordi usikkerheten ble for stor.
/EKSEMPEL

Eksemplet ovenfor viser at det er ikke antall brukere som er viktig , men hva som faktisk skjer for 1 – X antall unike individer. Det viser delvis også at det er ikke hva brukerne sier som er viktig, men hva de gjør.

Ja – 5 brukere er tilstrekkelig til å kjøre en brukertest – noen ganger holder det med EN bruker.

Ok, vil dere si – det du gjør her er å teste noe annet enn det vi er ute etter – vi ønsker å se hvor lang tid brukerne våre bruker på en oppgave og om de klarer det – ikke nødvendigvis HVA de gjør når de feiler. Da hevder jeg at 15 – 20 personer ikke er tilstrekkelig. Det er så fantastisk mange faktorer som avgjør tidsbruk på en oppgave som gjør at det blir nærmest useriøst å hevde at man kommer nær en sannhet med så lite utvalg.

Har lyst til å spørre hvordan dere setter sammen utvalget, men er redd at dere kommer til å svare at dere prøver å få inn så mange ulike aldersgrupper og demografiske bakgrunnsvariable som mulig… og da må vi diskutere det også :D

Hmm, etter noe research snubler jeg også over en artikkel av gode gamle Jakob Nielsen som sier at med 20 brukere kan dere håpe på en feilmargin på +/-19% og at dere må opp i 71 brukere for å redusere antallet til en feilmargin på +/- 10%. Dette gjelder da bare for tidsaspektet, dere har også med suksessrate og andre ting inn i miksen så jeg blir veldig usikker på verdien av TPI ;)

Sitat fra useit.com:

With 20 users, you’ll probably have one outlier (since 6% of users are outliers), so you’ll include data from 19 users in your average. This makes your confidence interval go from 243 to 357 seconds, since the margin of error is +/- 19% for testing 19 users.

You might say that this is still a wide confidence interval, but the truth is that it’s extremely expensive to tighten it up further. To get a margin of error of +/- 10%, you need data from 71 users, so you’d have to test 76 to account for the five likely outliers.

Jakob Nielsen (2006) om kvantitativ testing (http://www.useit.com/alertbox/quantitative_testing.html).

Why using 30 observers in the same room as the participants is 99% bad*

(Thanks for taking time to reply to my post Jared Spool. I have huge respect for your position as a usability guru thats not afraid to go upstream with your opinions. In this case though I think that your article Usability tests with 30 observers points the usability testing community in the wrong direction)

You have valid points in defense of your method, but I still don’t think 30 observers is a good idea. My main concern is (still) for the participants. But I have also some other arguments that supports the two-room testing setup:

The ethics! (once again)

I still claim that this method puts unnecessary strain and stress on the test situation and on the participants. People tend to agree on any kind of disclosure you present to them, that doesn’t mean that they look forward to sitting in front of 30 observers.

(One great scene in the movie “The Elephant Man” comes to mind where the kind doctor shows off the elephant man to his collegues in a big auditorium. Sure it was full consent from all parties and John Merrick did it by his own free will, but I think that when he get the reactions from the other doctors I think he rather would not have come).

I think that a big audience has a bad effect on the users performance. Usability professionals can probably agree that a nervous user is the worst thing that can happen to a usability test next to a poor written test script (?)

Jared says in his post that “a silent room is a room that is paying attention”. However, any slip-up by the observers (laughing, coughing, moans) at the wrong point can have direct impact on the test. I’d rather have a observation room filled with cursing (tech-)monkeys than anything that will disturb and influence participant behavior :D

The value of having observers separated from the test participant

Sometimes you have observers saying something like: “oh, this user is so stupid that we can’t blame the website/interaction/design”, but after seeing the 3rd participant doing the same thing they usually shut up and takes the lesson. My point is that statements about the user doesn’t mean that they don’t pay any attention to the situation. The passing of notes between the observers could (for all you know) be the same comments in writing ;)

My best argument to keep the observers in a separate room is the possibility to ask questions to the observers (but via the facilitator!) while the test is going on without disturbing the participant at all. This can give valuable feedback to the facilitator sitting next to the user. (We use MSN-chat between the facilitator in the observation room and facilitator in the testlab to get this communication going – I see that I forgot to mention this in my previous post).

How distracted are the participants by the cameras vs. 30 observers in the same room?

In response to Daniel Szucs question about how quickly the participant forgets he is being observed Jared answer that “They always seem aware of their observers, though, with the right facilitation, they can prevent that awareness by focusing on the task at hand.”. But later in the same reply he says that “Ideally, we’d give observers 5 minutes after each task and about 15 minutes at the end of the session”. This must surely be a fireproof way to remind the participant that he has audience – if he actually manages to block out the 30 pair of eyes on him during the test, he will certainly be reminded every 5-7 mins. about the size of the audience :)

I have only had 1 – one – participant in all the tests I’ve done that were aware and seemingly distracted by the camera standing next to the screen. I remember it well because we forgot to turn off the VNC control feature that resulted in the facilitator in the observer room to take control over the mouse for 10 secs by a mistake… resulting in a overly suspicious participant that probably wondered when the candid camera crew would appear. This is also a reminder that devil is in the details when it comes to making participants comfortable during the test.

I’m not a big fan of one-way mirrors either. I’ve only been invited as observer on one of these tests and my impression is that the sound isolation when using a one-way mirror is poor so that any loud discussion might be heard by the test participant. This might be a trick by the facilitator in order to keep us silent in the observation room though…

What effect will the observers comments and questions have on the participants actions (and ultimately on the result of the test)?

I think that allowing direct contact between the participant and the observers is generally bad. The observers will in many cases have a vested interest in a good result and a satisfied user. That may result in biased questioning from the observers: “Why did you click that button, when the red big button next to it was the logical choice?” This question will probably have a direct impact on how the user will perform and express himself for the rest of the test.

My advice for the best possible usability test situation:

 • Don’t intimidate the participant. A nervous participant is a useless participant. Keep the observers out of sight and out of mind!
 • Let the observers make comments in the observer room but try to keep it constructive and informative. Teach them to defend the user and blame the system (always).
 • Use instant message communication between the two facilitators to make sure that the questions from the observation room are presented to the participant in a non-biased manner.
 • Use two facilitators always.
 • Try to keep the test situation as similar as possible for each participant. How can you draw conclusions about anything if each test is unique?

* actually it doesn’t seem 99% bad, maybe only 60% bad. But it is bad, for sure!

Comment on Jared Spools post “Usability Tests with 30 Observers”

This is my response to Jared Spools post: “Usability Tests with 30 observers“:

I’ve been conducting usability testing for several years (5+), but I have never even considered mixing the observers with the participants.

The reason for this is twofold:

1. I can’t see the real benefit from doing this. You say that it seems to keep the observers alert and quiet while conducting the test and that they don’t get so easily bored when they are in the same room. In my experience its often good to let the observers express some emotions for whats happening. Sometimes they try to downplay or comment on whats happening and those comments can sometimes be just as enlightning as the participants actions. Other times you can easily explain why things happen so that the observers doesn’t jump to wrong / pre-determined conclusions about what he sees. A silent room of 30 observers? Why?

2. Usability test ethics. You say that:

“Make sure the participant is not surprised upon entering the room by the crowd. Talking to them before they walk in will help tremendously. If you can warn them when talking to them on the phone the day before, that’s even better.”

This must be a cultural thing. I think that if you put an average Scandinavian test person in a room with 30 observers you will have one seriously nervous participant. Nervous participants are (as you well know) not of good use for the client you do the usability test for. I don’t know if this will be just as severe with American test participants.

So I think the participant will be nervous and reserved throughout the whole session. And what if he/she really messes it up in the usabilitytest and does something really funny or stupid? No matter how well informed the 30 observers are – you will have a problem with laughter (or even anger?). This creates a very bad situation for the poor test participant and in worst case u get a person that is a bundle of nerves for the rest of the session.

“Having the observers in the same room as the participants means they can interact.”

This is another thing I wouldn’t like to see. I can imagine this would create a few situations where you get observers that goes on with “why did you do that?” and then constantly reminding the test participant that there are 30! people he have to explain the error to.

I think both situations are unethical because it makes the situation akward for the participant.

I’m not pretending I’ve got THE answer on how to do it but here is our setup:
We use 2 cameras and live transmission of the screen/mousemovements projected on canvas in the observer room. A similar setup like the one you have with loudspeakers and also headphones to the main observer than takes the (main) notes. The cameras are connected to 2 TVs about 25″ big. So the real focus is not on the person but on the big canvas showing the actual website in action + sound. The expressions and facial tells is mainly for the trained observer and not for the bulk of the observers anyway.

I can see the entertainment effect of 30 people watching in the same room, but I can’t see the real benefit here.